| Diensten

Interim - Management
Managementfuncties binnen uw customer care organisatie, van operationeel tot en met strategisch niveau, kunnen door ons tijdelijk ingevuld worden.

De vele “management-kilometers” van de medewerkers van Eplicity garanderen een kwaliteit die zorgt dat uw contactcenter optimaal presteert.

Eplicity beschikt over ervaren interim-managers die verschillende rollen kunnen invullen, zoals die van algemeen frontoffice manager, locatie- of site-manager, zware teamleiders, of informatie/ICT manager.

 
Trouble- en Verandermanagement

Kleine fouten in de klantbediening hebben vaak grote consequenties voor de serviceverlening in het Customer Care Center. 
Grote volumes klantcontacten leggen een zware druk op uw organisatie, zowel wat betreft de medewerkers als van de relevante procesinrichting en ondersteunende systemen. Slechte bereikbaarheid of kwaliteit zorgen zeer snel voor ontevreden klanten en negatieve publiciteit. Zo’n sitiuatie vergt naast het nemen van noodmaatregelen tevens een integrale aanpak van het klant-klant proces. 
Eplicity beschikt over zware trouble en verandermanagers die, met oog voor mensen en middelen, in staat zijn om CCC’s in korte tijd weer marktconform te laten presteren én tevens de problemen structureel op te lossen.

 
Consultancy
De brede kennis en ervaring op het gebied van customer care en multi-channel distributie stelt ons in staat om van strategisch tot operationeel niveau advies uit te brengen. 
Of uw vraag nu gaat over onderwerpen als de inrichting van uw distributieconcept, de optimalisatie van de klant-klant processen, planning en control, of Business Proces Outsourcing, binnen Eplicity is alle kennis en ervaring voorhanden voor het juiste advies.


E-commerce 
Een zeer breed scala aan bedrijfsactiviteiten en processen wordt beïnvloed door invoering/ uitbreiding van een Intranet en/of e-business binnen een onderneming. Met een goed technisch verhaal als uitgangspunt is de uitdaging voor een organisatie na een gedegen voorbereiding vooral de juiste stappen te nemen in de verdere implementatie en begeleiding van de benodigde veranderingsprocessen binnen de organisatie, om tot een succesvol e-business resultaat te komen. 

Wilt u een verkoopproces via het internet opzetten ? 

E-commerce Consultancy en uitbesteding van het project-management is voor veel ondernemingen dé manier om snel geïnformeerd te raken en binnen relatief korte tijd een E-commerce project op te zetten. 

Bij gebrek aan voldoende interne expertise of personele capaciteit is uitbesteding van het E-commerce project voor uw organisatie aan een ervaren E-commerce Manager van Eplicity Consultancy aan te bevelen. 


Quick Scan
Regelmatig hebben opdrachtgevers behoefte om de frontoffice/customer care organisatie door te laten lichten. Op basis van onze ervaring voert Eplicity dergelijke analyses uit in de vorm van quick scan opdrachten. 
 
Vaak wordt in een periode van enkele weken de organisatie op vele facetten doorgelicht. Wij leveren een pragmatische, concrete rapportage. Deze bevat onder meer ‘quick win’ aanbevelingen en waar nodig structurele verbetervoorstellen.