| Mission & Vision

Customer care is voor bedrijven van toenemend belang. Bedrijven zoeken naar een gezonde mix tussen klantgemak en kostprijs. Naast, en soms in plaats van, een traditionele vestigingsformule worden directe kanalen als telefonie, e-mail en internet ingezet. Concurrentie vindt plaats op basis van product en prijs, maar zeker ook op klantbediening.

Enkele elementen waarmee bedrijven zich in de klantbediening kunnen onderscheiden zijn:
- de telefonische bereikbaarheid;
- de antwoordtijd van correspondentie en e-mail;
- de inhoudelijke kwaliteit van de klantbediening;
- de wijze van klachtafwikkeling;
- de uitvoering en opvolging van marktbewerkingacties;
- het gemak en de vriendelijkheid die klanten ondervinden.

Concurreren op klantbediening stelt hoge eisen aan de organisatie. Voor sommige bedrijven is, naast wijzigingen in processen en systemen, ook een cultuuromslag nodig.

Eplicity is gespecialiseerd in de inrichting en optimalisatie van customer care omgevingen. 

Onze mensen zijn zeer ervaren in optimalisatie van en troubleshooting binnen klantcontact omgevingen. Vanuit een klantfocus benaderen wij het integrale produktieproces. 

Hands-on realiseren wij verbeteringen in de afhandeling van onder meer telefoon, e-mail, internet en correspondentie. 

Gebruik makend van onze praktijkervaring en uw marketingvisie adviseert Eplicity op strategisch niveau over de inrichting van uw distributiekanalen. 
Onze interim- en projectmanagers kunnen de organisatorische en technische inrichting vervolgens voor u realiseren.